فهرست گروه لوازم خانگی

فهرست گروه لوازم خانگی

نام شرکتمدیر عاملتلفن
سنگرکار محمد بیدآبادی ٨٨٧۵٣٧٩٦
لوازم خانگی پلار سجادی فر ٨٨٨١١٦٩٦
نیک کالا   ٠٢٦١-٤٧٠٢٢٧١-۵
مهسان   ٧٧١٤١٦٠۵
لایکو   ٨٨٧٨٩٠٧٠
صنام    
کارخانجات پارس الکتریک    
صنایع موکت همدان   ٠٨١١٤٣٨٣٢٣٨-٤٠
سام سرویس   ٨٢۵۵
هیمالیا   ٨٨٧٢٠۵٩٠
فرش مرینوس    
بردنا هوشنگ رحیمی ٠١۵٢-٦٢٢٩٦٨٠
اتور محمد رضا سمیعیان ٠٣١١-۵٧٢١٨٤٠-٤
آدران شفق علی تمهیدی ٦٦٧١١۵٤٧
آدنیس سید امیر حسینی حصار ٠۵١١-٦۵١٦۵٧٠
آذربیتا حسن اصل قندی ٠٤١١-۵۵٤٠٣۵٧
الماس کاران امیر حسین اصلحی ۵۵٣٣۵٢٢٢
اسپادانا گاز حمید امین الرعایا ٠٣١١-۵٧٢٠٦۵١
آزمون کار علی آشوری ٨٨٧۵٤٨٢١
آذر شای سان (گالان) محمد حسین امجدی ٠٤١١-٤٢٠۵٠٠١
آلیش گاز اسد اله جلیلی اهراب ٢٦٤٠١٣٨٠-٢
الکتروژن سید محسن میر ترابی ٨٨٧٤٧٢١٢-١٤
آسیاب کار صنعت (Rak) اسد اله یوسفی ٧٧٢٢٢٦٦٦
پارسیران نوین محمد تقی محمدی ٨٨٨٣٣٦٧۵
پارس بلور علیرضا سرایی ۵۵٢٣١١٠۵
پارس استیل جلال علاقه مند ٧٧۵٠٨٣٠٤
گروه صنعتی شیشه کاوه ابراهیم عسگریان دماوندی ٨٤٤٠٠
بلور و شیشه امیدوار مجید سالاریان زاده ۵۵٣٤٠٨٦٦
برلیان محمود ملااحمد ٣٣۵٩٠١٨٨
پژند سرو کوه (ولگا) حسین تمیمی ٧٧٧٤٠٨٩٠-٤
پیشگام صنعت ظروف مجید دبیریان ۵٦٢٣٠٤۵٤
تک ظرف و تکنو ظرف غلامحسن رزازان - مصطفی رزازان ٨٨٧١٨٨۵٩
تک استیل پایا فرید داداش زاده ۵۵١٨٣۵٠١
تفلون رویال علی افضل ۵۵۵٨١٠٦٧
تولیدی ایران کار توس سید مجتبی ابن الرضا ٠۵١١-٦٦۵٧٢٠٠
تولیدی تینا ظرف (Liunard) علیرضا کازری ٨٨١٠١٠٣٢
تولیدی و صنعتی خزر پلاستیک اسکندر ستوده ٨٨٣٠٤٠٦٤
تولیدی کاوه کویر حسین ناصری ٠٣٦١-۵۵۵٧٤٢٤
تولیدی ظروف سیلور اورجینال عباس محمدی ٠٢٢٩-٢٦٢٢٣۵٩
جهان کریستال داود فراهانی ۵٦٢٣٢٨١١
جهان بین قشم (بلر) مصطفی اشتری ٣٣۵٠٦٣٧۵-٦
جهان افروز محمد مظاهری ٠۵١١-۵٤١٣٦٧٦ -٨
جارو برقی سازه البرز ایرج سعیدی ٠٢٦١-٢٢٣٦٢٠٠
تولیدی و صنعتی هدیه سازان رئوف محسن رئوفی منش ٨٨٨٣٣٤١٨-٩
رفاه   ٦٦٧٠٦٢٣٦
رازان تجارت غرب محمود رضوی ٣-٣٠٦٦٠١٦
ریواک اکبر معارف وند ٠٢٦١-٢۵۵١٤٧٢
روژ کالا محسن طاهری ۵۵۵٨١٠٢٠
سفیر گاز مهدی رحمتی ٠۵١١-٢٦۵٣٧٨١
سینجر حمید رحیم تبریزی ٨٨٦٧١١٦١
سبزینو علی عصاران قمی ٣٣۵٦٧۵٣٠
سونیا عبدالعظیم وکیلی ٨٨۵٢٨٠٩٠
سپهر الکتریک مهندس داود بدلی ٨٢١١۵
صنایع استیل شیردل پور بختیار شیردل پور ۵۵٢٠٩٤٢٠
صنایع امرسان سلطان حسین فتاحی ٧٣٢٤١
شهاب فندک علی طاهری ٦۵۵۵١٤٠٨
شیخی پلاستیک محسن شیخی خو ۵٦٣٩٢٠٣٢-۵
صبا ظرف (اسکاپ) امیر حسین سوادگر ۵۵٦٠٤٨٤٧
صنایع تولیدی الکترو موتور شهاب زاگرس شهره تصدیقی ٨٨٨٠۵٦٠٨
صنایع پلاستیک روبیک روبیک دراوانسیان ٧٧٣٣۵٠٤۵
صنایع پارس گوهرسان اباذر کریمی ٢٢٣٧٣١٧٣
صنایع چینی زرین ایران مهندس عباسعلی قصاعی ٨٤١١١
صنایع چوب مدرن شهرام سیفی ٣٣١١٤٨٧٦
ظروف تفلون نگین نعیم محمد رسول نعیمی ۵۵٠٤٠٣۵٤-٦
کارال سید مهدی میر محمد صادقی ۲۸۴۹۰
کارآمدان پویا صنعت محمد مهدی انجیدنی ٢٢٨٧٢٨٤١-٤٦
کارخانه تولیدی صنعتی پاتریس محمد قاسم لالونیانی ٧٦٢٠٣٢١٢
کارخانجات تولیدی صنعتی کیهان داود تمیمی ۵۵٣۵١٩٩٣
فنی و مهندسی طراحان یکتای فردا حافظ علی افراز ٠٢٦١-٤٤٨٢٧٤٢
گروه صنعتی روشن محمد حسن نوری طارملو ٧٧۵٢٩١٦۵
گروه صنعتی تهران لعاب - تهران استیل سید غفور آقا مالی ٠٤١٢٤٣٢٩١١٧
گروه صنعتی مهیان امیر علی حسنی ٠٤١١-٤٢٠١٠۵٤
گروه صنعتی سوزان علی حاجی زاده ٨٧۵٩٦٣٤
گلزار اوپال علیرضا گلزاری مهر ۵٦۵٢٣٦٢٣
گروه صنعتی بوتان نازیلا نادری ۵١٠١١
گروه تولیدی و صنعتی نسیم وحید ارشاد ٦٦٩٠٣٣٨٦
لعران خسرو ملا احمد ٢٢۵٤١٠٦٠
لوازم خانگی مس غلامرضا عظیمی ٨٨٧٤۵١٨٢
ماهان سوز آذر (مهر آذر) صالح سرخی ٠٤١١-٤٣١٠٢٢٧
لاوان الکتریک منصور آینه چی ۵۵٦٣٤١٦٦
نور آیین تهران فیض اله فرهنگ ٦٦٧١٨٦۵٩
نفت سوز و گازسوز تبریز (اکبر برادران) مسعود قنبرزاده ۵۵١٨٣٠٨١
هود فابر نوین عباس قلمی ٨٨۵٨٠٤١٠-٣
وانان گاز حسین مهبدی ٠٢٣١-٣٣١٣٨٣١٩
ورق های تزئینی آذربایجان مسعود بهرام ٠٤١١-٣٣٣٤۵١٧
هود سهند علی توتونی ٧٧٣٣٩٠٦٤
ستاره طلایی صنعت (هود بیمکث) جواد زاهدی ٧٧٣٣٩٤١٨
هانی هود محمود رمضان پناهی ٧٦٢١٣٣٠٧
آذر سوزان تبریز - سیلوان عباسعلی حاجی زاده ٨٨٧۵٢١٤۵
آلوم جوش مرتضی رجبی ٧٦٢٦٤٩٧٣
آریا استون حمید رحیم تبریزی ٨٨۵۵٢١٣٦
ارشیا الکتریک نقش جهان اکبر محکم کار ٠٣١١-۵٧٢٤١٨٢-٦
ایمن ساز شعله مرتضی مومن زاده ٠٢٦٢-٣٩٦٢٨٨٠
ایران شرق نیشابور محمد رفیقیان ٨٨٧۵٣۵٢۵
آیسان خزر صمد صفایی ٠٤١١-٤٢٠٤٧١٤
آوا ملامین سازه علی شبستری ٠٢٦٢-٣٦٩٠٣٣٣
آمن صنعت بهنام نقی زاده ٠٢٩٢-٣٠٦٤١٠١-٦
آریا شرق نیشابور بابک زاهدی  
برفاب حسین ایزدی بروجنی ٨٩٣٦٨
بازار گستر هانی پارس ایوب سلطانی ٤٤٤٨٣٩٧١
پلان چابهار پرویز قندریز برادران ٨٨٩٦٣٠٠٠
گروه صنعتی درسا (درسا هود) مهدی خوش خبر خامنه ٨٧٠٠٠٨٨٦
پرشین جام گلستان حبیب اله اصغری ۵۵٠٧٠٩٩٠-٤
پارسا تفلون امیر ریخته گران ٨٨٢١٣٦١٠
پردیس ماهان سید حسین زابلی ٦٦٨٠٨٧٤٣
پیلوت گاز غلامرضا محبوب ٦٦٧٣٤٧٦٤
تولیدی و صنعتی یخ چاوان سید بهاء الدین طباطبایی ٨٨٨٣٣۵٦۵
تولیدی نفیس غلام حسین محمدی سرشکی ۵۵٢٠٢٩٣٣
تولید ظروف نچسب آشپزخانه پویان مهر حسین اصل قندی سردرودی ٠٤١١-۵٢٤٧٢٣٦
تولیدی نیلوفر محمد جواد سالاریان زاده ۵۵٨٠٩٩١٤
تولیدی لوازم خانگی نانیوا عین اله اختری ۵۵٦٢٧٢٨٩
تکسان خزر تبریز مصطفی اکبری کجاباد ٠٤١١-٤٣١۵٧٨٨
تلاش برای صنعت روز علی فرجی سیس ٤٤١٩٦٠٣٨
توانکاران سید مسعود صیفی حصار ٨٨٩۵۵٠١١-٣
تولیدی ساعیان غلامحسین ساعیان ٣٣٩٣٤٣٢٧
تولیدی بلال سید بهمن علیرضا شیخ الاسلامی ٨٨٣٠٠٠٣٤
تولیدی قطعات پلاستیکی نستروند سعید نستروند ٣٣۵۵٤٣٤٣
تولیدی صنایع نفت و گاز عالی نسب جواد پور میکائیل ٦٦٩٢۵۵٧٣
تولیدی صنعتی پاکشوما محمود ابراهیمی ٨٨٧٣١۵٠٨
تولیدی و پخش گرم آوران داود مومن رکن آبادی ٦٦٧٠٣۵۵٠
تولیدی مروارید ساز خزر محمود حمیدی ٦٦٧٢٢٢٧٠
تولیدی لوازم خانگی مه پویا عباسعلی سلطانی ٠٢٦١-٤٧٦٣١٣٠
دونار خزر محمد رضا باقری ٠٤١١-۵۵٤١٨۵٠-۵
شرکت دانکن (دانسته کهن) سید محمد باقر امینی ٣٣۵٠٢٠٤٨
دانا ترانس (لاماسو) سید بهمن حسینی تبریزی ٠٢٩٢-٣٤٢٦٤٨٢-٩
راحت سازان اسماعیل واعظی ٣٣۵٦٧٠٣٨
رابط القاء احمد کجباف ٨٨۵٣٤٤٦٨
سولان سبز علی اکبر رحیمی ۵۵٠٠١٨١٦
سینی یادگار سید جواد طباطبایی ٠۵١١-٦۵١٣٦٩٧
زیبا سازان کیانا حسن شوندی ٧٧١٤٦٤١٠-٢
زاگرس خیام شرق سید حسین منصوری ٠۵۵١-٢٢٢١۵۵۵
سراج مهر محمد رضا مقیمی ٣٣٨۵٠٨٨۵
شیشه و گاز (شوگا) مصطفی عبدی ٦٦٦٩٩٣٨۵
شهم الکترونیک حمید رضا کشاورز ٤٤٩٨٠٧٣١
شیشه سازان نقش ترنج سید حمید رضا شهرآئینی ٣٦٢٨٧٨٣٠
شایان گاز لعاب داود سلیمانی نیا ٠٢٦١-٦٦٧٠٣٠١-۵
تعاونی 69 بخاری سازی توکل بهمن حسینی هفشجانی ٠٣٨١-٣٣٣٧٣٩٦
صبا ظرف آسیا احمد یار محمدی ٠٦٦٢-٤٤٦٣۵٦٣
صنعتی کاوه سید حسین موسوی ٨٨٣٠٨٠۵٦-٩
صنعت سازان ظروف پرند محرم عابدینی ۵۵٠٤٤٢٢٠-٨
طوس نظیف یوسف اسفندیاری ٦٦٧٤١۵۵٠
صنایع پلاستیک بیتا مهیار مهرانفرد ٤٤۵٤۵٨٤٣
فرآورد نگین محمد باقر تهوری ٠٢۵١-٣٤٤٣٤٣٤
عادل گاز (لوفرا) حاج حسین شعبانی ٧٧٧٢۵٢٢٢
فریدولین محمد حیدری ٠٢۵١-٦٦٤١١٤٨
فردوس کاران امید رحمان مالامیری ٢٢٩٢۵٢٠١-١٠
گروه صنعتی گل امیر تیمور گلکار ٨٨۵۵٠۵٢٠
گروه تولیدی و صنعتی ریاضت علیرضا ریاضت ٠٢٦٢-٣٦٦٣۵١٠
کریستال ایران محمد قاسم معادی طهرانی ٨٨٧٣٤۵٨٦
گرما گستر فردان حسن نصیری قجری ٧٧٣٣٨٨٨٨
گروه صنعتی مانور صنعت هادی نور نهنگ ٠۵٧١-٤٤١٩٤٨٠
کارخانجات تولیدی بهمن (فیلور) سید محمود حسینی دهشیری ٦٦٤٦٤٢٨٤-٧
گروه تولیدی سبزه ریز ناصر گندمی ٣٣٤٧٩۵٦٣
گل یخ دی یوسف پناهی ۵۵٢٠٤٠٧٢
گشتاور فنون مهر کهتری ٢٢٦٠٨٠٠٤
گروه کارخانجات مقصود علی گلکار ٨٨٨٧۵٩٠٦-٦
لوازم خانگی کن سعید قرآنی ٧٧٣٣٠٤٦٠
لوازم خانگی پارس خزر حسن همتی ٨٨٣٠٧٤٢۵-٢٨
لوازم خانگی جبال ناصر ماشینچیا ۵۵٦٦٠٧٣٤
لورچ علی رضا صمدی ٠٣١١-٦٦١٩٠٠٢
لوکس ایران مسعود غفاری رفیع ٠٤١١-٦٣٧٣٦٦٠-٢
لعاب تهران نوین منصور شاه بختی ٨٨٧٨٦٦٣٤
مشهد دوام حبیب اله قهرمان ٠۵١١-۵٤٢٠٢٤٩
مهان پلاستیک محمد مهدی آل طه ٧٧٣٤٨١٨١
مجتمع کارخانجات تولیدی توس چینی مهدی کاملان ٠۵١١-۵٤٢٢٢٢٢
متان گاز محمد رضا یزدی ٤٦٦۵٣٢٢۵
نگین زرین غرب مختار فاضلی ٠٨٤١-٢٢٣٤٢٧٦
هود پویا مکث محمد رضا عظیمی ٨٨٣٢٣٢٧٠
نیکسان صنعت ساوه سید سعید رضوانی ٠٢۵۵-٢٢٢٢٩١٩
نور خوزستان عبدالواحد غلامی نژاد ٠٦٣٢-٤٢٢٤٣٤٧
نوین انجماد (لوازم خانگی نرسی) علی عباسی ٠١١١-٢٢٦٣٩٩٠-٩
الوند محمد حاجی عزیزی ٠٨۵٢-٤٧٢٣٧۵٩
آلفین شایان نقی زاده ٢٢٢٣۵٣٦٣
آکا الکتریک علی محمدی عارف ٣٣١۵٢٨٩١
آرت سنتر حمید رضا کاظمی علی اکبر ٠٢٦١-٦٦١۵۵٣٣
شهراب صادق شهرابی فراهانی ۵۵١٨٠٧٧٣
سایا الکتریک حسین رجبی ٣٣١٢٨١٠١
دیرین آفرین پارت محمد رضا افروغ ٠١٧١-٣٣٧٧٢٣٣
پلوتون علی وفائیان ٠۵١١-٢٤۵٣٢٢١
بهروز صنعت اکباتان بهروز سلکی ۵۵١٨٤٠٤٤
اریس سازه پارسیان یوسف فتح اله باویل ٧٧٧٢٢٨٢
ایمن افروز تبریز وهاب امجدی ٠٤١١-٤٤١٣٠٠٦-٨
آریا تکنیک عبدالمجید فیض آبادی ٠٢٦٢-٣٨٤٠٠٨٤
آذین گل سماعی علی عباس زاده ٠٢٦٢-٣٦٢٣۵٣٨
مهیار گاز بهنام شیر محمدی ٠٢٨٢-٤٤۵٣٨٧٢
مهروز حامد مقصودی ٦٦٨٠۵۵٠٤
ملامین نمونه عباسعلی منتظر فرج ٠٢٦١-٦٦٧٠١۵۵
طوس افروز احمد سراوانی ٠۵١١-٨۵٩۵٩٢٦
کارن امیر هوشنگ عسگری ٠۵٧١-٢٣٣٢٤٩-۵٠
تابان گاز اکبر عبدالعلی ٧٧٣٣٩٠٦٤
رشد پلاست پرویز رشیدی ٢٢٦٢٣٢٣
لارژ جواد عباسی ٠٢٢٩-٤٤٦۵٣٨٠
رنگارنگ حسن نجاتی ۵۵٠٦٠٨٨٦
ظروف نچسب آذین گستر شفق حسین الطباطبایی القمی ۵٦٢٣١٢٩۵
آبگینه جام جم حسین تقوی عظیمی ٠١١١-٢٢٧٣٩٠٩
نوری سید امیر حسین زابلی ٤٦٨١٠٢٢٢
حسینی سید جلال حسینی ۵۵٣٤١٨۵٢
گروه صنعتی پارسیان صمد همتی ٠٤١١-٤٢٠٨٤٠٠
تولیدی پیکاک صونا معمری ٦٦٧٩٦١٧۵
گروه صنعتی مازند پلاست نور عبداله ملکی ٧٧۵١٢٤٩١
تراند علی محمدی عارف ٣٣١۵٦٣٠٠
(ماد پلاستیک (ماد کو غلامرضا سیروس اسکویی ٢٢٩١٢٠٢٢
گروه تولیدی صنعتی رمگا فیروز صبحی ٧٧٧٤٠٨٢٢
ماهان استیل محمود نیکزاد ٠٢٢١-۵٢٣٣٧٦٤
گلفام نشان تهران محمد چاکی ۵۵٠٨٧٩٢٧

 

نظرات کاربران

Your comment