میدان شوش-خیابان صابونیان-مجتمع الماس-طبقه 3-واحد 766 و 768